Ondanks de zorg die door RW fotografie van RW Publications, aangeduid als uitgever, aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan uitgever niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens.

Bezoekers en/of gebruikers van de website van uitgever kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door uitgever aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. De uitgever is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de informatie die u ontleent op de website van uitgever.

Alle informatie binnen de site van uitgever valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren, zonder toestemming van uitgever.

Alle bezoekers van de website van uitgever worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden

Copyright – Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van RW Publications.


Contact gegevens:

RW Publications (Rob Webster)
Rob Webster (RW) Fotografie
Griend 19,
NL-2036 JC Haarlem
GSM: 06-53751443
Internet: www.rw-fotografie.com
Email: rw.fotografie60@gmail.com

K.v.K.: 34200813
BTW: NL-8219.44.769-B01